Ďalšie poskytované služby a terapie

Rozvoj pracovných zučností
Záujmová činnosť
SOCIÁLNE PORADENSTVO
SOCIÁLNA REHBILITÁCIA
Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti