Rozvoj pracovných zručností

Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

Prijímatelia sociálnych služieb v rámci možností aktivít sa venujú práci pri skrášľovaní a starostlivosti o areál zariadenia. V sezóne upriamujú pozornosť na pestovanie zeleniny. Pravidelnou činnosťou je aj práca s drevom v našej dielni a aktivity na podporu pracovných činností a zručností.