Naše pracoviská

Pracovisko

MEDVEDZIE 136

Pracovisko Medvedzie 136 tvorí 5 objektov navzájom prepojených spojovacími chodbami.

Tu nachádza svoj domov v súčasnosti 130 prijímateľov sociálnej služby, mužov.

Centrum sociálnych služieb ORAVA rozšírilo služby celoročného pobytu o dennú ambulantnú formu.

Pracovisko

ul. SNP 522/30 

Pracovisko Tvrdošín, SNP 522/30 je situované priamo v meste Tvrdošín a tvoria ho dva rodinné domy.

Spolu v obidvoch rodinných domoch našlo svoj domov 22 prijímateľov sociálnej služby.