História zariadenia

Vznik ústavu

Myšlienka zriadiť Ústav pre mentálne postihnutú mládež v bývalom Stredoslovenskom kraji vznikla koncom šesťdesiatych rokov. Jeden z dôvodov bolo umiestniť takúto mládež v osobitnom zariadení a druhým dôvodom bol nedostatok posteľnej kapacity a neochota personálu pri dlhodobej liečbe v psychiatrických liečebniach. Preto takéto rozhodnutie kompetentných orgánov v uvedenom období padlo na jeho výstavbu do mesta Tvrdošín na Oravu a to ako prvé účelové zariadenie nielen v rámci Stredoslovenského kraja, ale aj v Slovenskej republike pre mentálne postihnutú mládež vo veku od 12 do 26 rokov. Projekčne bol ústav navrhnutý Stavoprojektom Bratislava do troch jednoposchodových ubytovacích blokov (A,B.C), stravovacej prevádzky a práčovne (blok D), telocvične (blok E) a spoločenskej miestnosti (blok F). Všetky bloky sú navzájom prepojené spojovacou chodbou.


Z histórie zariadenia

Výstavba uvedeného ústavu bola veľmi zdĺhavá, takmer desaťročná. Po jeho výstavbe začiatkom roku 1978 bol Okresným národným výborom v Dolnom Kubíne - zriaďovateľom menovaný do funkcie riaditeľa Ústavu pre mentálne postihnutú mládež p. Vladimír Hoľa, ktorého čakalo veľmi veľa úloh. Hlavnou úlohou bolo ústav personálne vybudovať a pripraviť na prevádzkovanie. Z dôvodu, že v ústave sa ešte uskutočňovali vnútorné stavebné práce, kancelárske priestory s malou stravovacou prevádzkou a skladovým hospodárstvom boli zriadené v bytovke vedľa ústavu. Úlohy kladené na novoprijatých pracovníkov boli veľmi veľké. Bolo potrebné do otvorenia ústavu dobudovať interiér a absolvovať zaškoľovanie v podobnom zariadení v Haliči. Všetko sa však podarilo a 

  •  dňa 27. októbra 1978 sa zariadenie slávnostne otvorilo - Ústav pre mentálne postihnutú mládež
  • od 1. júla 2008 sa mení názov  na Domov sociálnych služieb pre dospelých a domov dôchodcov, Medvedzie 136, 02744 Tvrdošín ( DSS a DD ) 
  • od 1. júna 2010 v zmysle zákona o sociálnych službách sa mení opätovne názov zariadenia na Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov ( DSS a ZPS ), Medvedzie 136, 02744 Tvrdošín
  • Od 01. januára 2015 sa mení názov na Centrum sociálnych služieb ORAVA.