Duchovné služby

Centrum sociálnych služieb Orava v rámci poskytovanej starostlivosti venuje výraznú pozornosť aj oblasti duchovných potrieb klientov a ich napĺňaniu.

Pre tento účel sa nám v roku 2019 podarilo s požehnaním a povolením otca biskupa Štefana ako aj s farárom farnosti Tvrdošín vdp. ThLic. Františkom Regulym zriadiť a požehnať kaplnku zasvätenú  k bl. Zdenke Schelingovej, prvej blahoslavenej zo Slovenska a  rodáčke z neďalekej dedinky Krivá.

Kaplnka je miestom na pravidelné modlitby, meditácie ako aj na vysluhovanie sviatosti zmierenia (sv. spoveď) a slávenie svätej omše. Duchovné služby v podobe sviatostí nám vysluhujú kňazi farnosti Tvrdošín.

Samozrejme okrem podmienok na duchovné potreby vytvorených v priestoroch nášho zariadenia, klienti majú možnosť  navštevovať miestny farský kostol  Najsvätejšej Trojice za účelom účasti na svätej omši.

  

Zdenka Cecilia Schelingová (1916-1955)

Sestra Zdenka Schelingová sa narodila 24. decembra 1916 v Krivej na Orave, ako desiata z jedenástich detí. Bola pokrstená 27. decembra 1916 a pri krste dostala meno Cecília. Rodičia Pavol a Zuzana boli statoční ľudia a dávali svojim deťom vzornú náboženskú výchovu, postavenú na živej modlitbe a svedomitej práci.

Medzi spolužiakmi Cecília bola obľúbená; bola usilovná, poslušná a rada pomáhala iným. Očarená láskou a obetavosťou Milosrdných sestier svätého Kríža ako pätnásťročná odchádza do kláštora, rozhodnutá zasvätiť svoj život láske k Bohu a k blížnemu. Rodičia jej rozhodnutím boli nadšení a súrodenci boli na ňu veľmi hrdí.

Po absolvovaní zdravotnej školy a povinnej rehoľnej formácii 30. januára 1937 zložila svoje prvé rehoľné sľuby s novým meno sestra Zdenka. Najprv pracovala ako ošetrovateľka v Humennom. V roku 1942, na pozvanie vedenia Štátnej nemocnice, prišla pracovať do Bratislavy na röntgenologické oddelenie ako laborantka. Chorým sa venovala s príkladnou obetavosťou, hrejivou láskou a profesionálnou odbornosťou. Pre mnohých bola Â"vzorom rehoľnej sestry a profesionálnej ošetrovateľky".

Po politickej zmene v roku 1948 Komunistická strana v bývalom Česko-Slovensku začala otvorené prenasledovanie Katolíckej cirkvi: mnohí veriaci boli diskriminovaní pre svoju vieru, biskupi a kňazi prenasledovaní a väznení, rehoľné kongregácie zlikvidované a ich členovia poslaní na nútené práce.

V tomto období všeobecného strachu sa sestra Zdenka rozhodla radšej prijať utrpenie ako zradiť vlastné svedomie a slovo dané Kristovi a jeho Cirkvi. S neuveriteľnou odvahou umožnila vo februári roku 1952 útek väznenému katolíckemu kňazovi, ktorý sa v Štátnej nemocnici liečil na následky mučenia pri výsluchu. Po kňazovom úteku sa v nemocničnej kaplnke pod krížom takto modlila: "Pane Ježišu, za jeho život obetujem môj jediný. Pomôž mu ostať nažive!"

Falošnosť totalitného komunistického režimu spôsobila, že Štátna bezpečnosť pripravila pascu na zlikvidovanie sestry Zdenky. Po jej zatknutí 29. februára 1952 sestra Zdenka bola vo vyšetrovacej väzbe kruto mučená. Nakoniec bola odsúdená 17. júna 1952 na 12 rokov väzenia a 10 rokov straty občianskych práv za údajnú velezradu, čiže za jeden z najťažších prečinov proti štátu. Všetkým bolo jasné, že pravou príčinou jej odsúdenia bola viera a nenávisť voči viere zo strany komunistickej ideológie.

Od svojho zatknutia až do posledných chvíľ svojho pozemského života znášala všetky utrpenia s hrdinskou trpezlivosťou, s vedomou ochotou i zomrieť pre Pána Boha a pre dobro Cirkvi a bez akejkoľvek nenávisti voči tým, ktorí jej ubližovali. Takto sestra Zdenka zažiarila ako vzor vernosti a odpustenia. Ubitá skoro až k smrti vyriekla: "Odpustenie je najväčšia vec v živote".

Keď už bolo isté, že pre vážne zdravotné problémy jej nezostáva viac ako jeden rok života, a aby nezomrela vo väzení, 16. apríla 1955 bola na amnestiu prepustená z väzenia. O tri mesiace neskôr, 31. júla 1955, dokončila svoj svätý a hrdinský život v Trnave. Takto tridsaťosemročná, odvážna a vždy usmievavá Božia služobnica sestra Zdenka Schelingová, pripodobnená Ježišovi Kristovi na ceste kríža, dala obetou svojou života najvyššie svedectvo lásky.

Hneď po jej smrti Boží ľud považoval sestru Zdenku za mučenicu viery. Dnes jej telo odpočíva v Kostole svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach.

Zdroj: https://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20030914_schelingova_sk.html

Kaplnka blah. Zdenky v CSS ORAVA

DEKRÉT O ZRIADENÍ KAPLNKY

FOTOGALÉRIA