* v prípade záujmu o naše služby doporučujeme Vám overiť si zverejnené informácie:

043/5831 826      cssorava@vuczilina.sk

Prípadné zmeny môžu byť spôsobené rozbehnutým procesom prijímania prijímateľov sociálnych služieb.

Ďakujeme za pochopenie.


Pracovisko Medvedzie 136

služba                                                                                     voľné miesta

Špecializované zariadenia (97)

- celoročný pobyt                                                                     0 /0 (muži/ženy)

Domov sociálnych služieb (30+12 ASS)

- celoročný pobyt                                                                     0  /0    (muži/ženy)

- ambulantný pobyt                                                                    2      (max. 4 hodiny)

                                                                                                        1      (nad 4 hodiny)
Pracovisko ul. SNP

služba                                                                                   voľné miesta

Špecializované zariadenia (20)

- celoročný pobyt                                                                  0 /0 (muži/ženy)

Domov sociálnych služieb (2)

- celoročný pobyt                                                                 0 /0 (muži/ženy)