Voľné miesta pre uchádzačov o pobyt v CSS ORAVA k 22.6.2023


Pracovisko Medvedzie 136

služba                                                                                     voľné miesta

Špecializované zariadenia

- celoročný pobyt                                                                     1 /0 (muži/ženy)

Domov sociálnych služieb

- celoročný pobyt                                                                     0  /0    (muži/ženy)

- ambulantný pobyt                                                                    2      (max. 4 hodiny)

                                                                                                        1      (nad 4 hodiny)
Pracovisko ul. SNP

služba                                                                                   voľné miesta

Špecializované zariadenia

- celoročný pobyt                                                                  1 /0 (muži/ženy)

Domov sociálnych služieb

- celoročný pobyt                                                                 0 /0 (muži/ženy)

Zariadenie pre seniorov

- celoročný pobyt                                                                 0 /0 (muži/ženy)