Sponzori a podporovatelia

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania CSS ORAVA Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

  • finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške
  • vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby
  • dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce).

ZA POMOC A PODPORU VŠETKÝM ZO SRDCA ĎAKUJEME