Pripravujeme

 

 

 

 

 

 • Plán aktivít na mesiac september 2019 v CSS ORAVA:

  04.09.2019 Vll. ročník „Senior let´s dance 2019“ – Čadca

  05.09.2019 Orava v kocke - regionálna vedomostná  súťaž – Dolný Kubín

  06.-08.09.2019 - „Dni mesta Tvrdošín“– účasť na spoločensko – kultúrnom podujatí organizované mestom Tvrdošín

  09.09.2019 Inštalácia výstavy „Za oknami našich zariadení“

  – VÚC Žilina – príprava, výroba a prezentácia výrobkov PSS

  - „Kurz prvej pomoci“– ku príležitosti Svetového dňa prvej pomoci

  16.09.2019 Tréning pamäti

  - skupinové aktivity v spoločenskej miestnosti

  18.09.2019 „Posedenie pri čaji“ – poznávanie liečivých byliniek

  23-27.09.2019 Hipoterapia Agrodružstvo Dlhá nad Oravou

  23. -27.9. 2019 VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY Výstava dopestovaných plodín z Tvrdošína Organizátor: Záhradkársky zväz, Mesto Tvrdošín Miesto: Výstavná sála MsKS ŠPORT

  27. 09.2019 MICHALSKÝ JARMOK- Výročný jarmok s kultúrnym programom Organizátor: Mesto Tvrdošín

 • Ďalšie plánované aktivity:

  -ukončenie TESCO projektu “Komunitná záhrada” spojená so spoločným posedením

  -jesenné práce v skleníku, na políčku, v komunitnej záhrade- úprava kvetinových záhonov, altánku CSS ORAVA- ergoterapia

  -spoločný výlet pre imboliných PSS

  -stretnutie s výborom PSS

  -oslava narodenín PSS – 2 x 50 rokov

  -Krokotúra – jesenné turistické vychádzky              

  -„Kino - utorky“- premietanie DVD rozprávok  a filmov podľa výberu PSS, 1x v mesiaci spomienkové premietanie – reminiscenčná terapia

  -DISCO - štvrtky s Jankou - muzikoterapia, 1x v mesiaci Karaoke

  -duchovné aktivity PSS – čítanie literatúry s náboženskou tématikou, spoločné modlitby v Kaplnke bl. Zdenky Shelingovej v CSS ORAVA + účasť na sv. omšiach

  -príprava a nácvik kultúrnych programov

 

 

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)