CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ORAVA

Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Pre našich klientov robíme všetko so srdcom

Vznik v roku 1978

161 Klientov

2 Pracoviská

Odborný prístup