/content/Poďakovanie.pdf


Aktuality


Deň Zeme

Deň Zeme

Zobraziť...

Karneval

Karneval

Zobraziť...

Valentínske tvorivé dielne

Valentínske tvorivé dielne

Zobraziť...

Zimné národné hry Špeciálnych olympiád

Zimné národné hry Špeciálnych olympiád

Zobraziť...


"Vianočný zázrak"

Zobraziť...

December 2019

December 2019

Zobraziť...

5. ročník Mikulášskeho stolnotenisového turnaja

5. ročník Mikulášskeho stolnotenisového turnaja

Zobraziť...

ČERVENÝ NOS Clowndoctors v CSS ORAVA

ČERVENÝ NOS Clowndoctors v CSS ORAVA

Zobraziť...

Pripravujeme

Plán aktivít na mesiac Júl 2020 v CSS ORAVA:

 • Opekanie špekačiek, grilovanie v závislosti od počasia
 • Tenisová liga 2020 o pohár riaditeľa CSS ORAVA- turnaje medzi PSS v rámci jednotlivých blokov
 • Bylinková záhrada (poznávanie byliniek a ich liečivých účinkov, varenie čaju z byliniek)
 • Zábavné aktivity- Medzinárodný deň vtipov 1.7.2020
 • Biblioterapia- pripomenutie príchodu slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu 5.7.2020
 • Kulinoterapia- príprava jednoduchých jedál v rámci sociálnej rehabilitácie
 • „Ak chceš čokoládu nájdi si ju“- Deň čokolády 7.7.2020
 • Výroba výrobkov a príprava na „Festival drobného ovocia“- 19.07.2020 Trojičné námestie Tvrdošín
 • Sociálna komunikácia- skontaktovanie sa s priateľmi, príbuznými, prehlbovanie priateľstiev 30.7.2020
 • Pracovná terapia- práce na políčku, v skleníku, starostlivosť o stromčeky, kvetinové a bylinkové záhony, skrášľovanie a estetizácia vnútorných átrií- natieranie lavičiek, hojdačiek
 • Slnečný kúpeľ- pobyt na slnku
 • Dramatoterapia- nácvik scénky „Súdna sieň“
 • Vychádzky do prírody

Oslavy menín

8.7 Ivan, 17.7 Bohuslav, 21.7 Daniel, 24.7 Vladimír

 

Oslavy narodenín

             Ivan 32r.,

             Bohumil 48r.,

             Tomáš 43r.,

             Ján 47r.,

             Martin 39r.,

             Viliam 53r.,

             Pavel 34r.,

             Ondrej 85r.

 

Plán aktivít v CSS ORAVA, ul. SNP
Júl 2020

 

1.7. Pracovná terapia.

Estetizácia areálu – pomoc pri zhotovení nástenky z aktivít PSS.

3.7. Dychové cvičenia, pohybová terapia.

Cvičenia na precvičenie motoriky a cvičenia s therabandom.

6.7. Riešenie potrieb a požiadaviek PSS.

Nákupy pre PSS.

8.7. Komunikácia, reminiscenčná terapia.

Rozhovory na tému rodina, leto v mladosti – spomienky.

10.07. Tréning pamäte.

Spoločné lúštenie krížoviek, hádanky.

13.7. Posedenie v záhrade, sociálne vzťahy.

Spoločné posedenie v záhrade spojené s komunikáciou.

15.7. Vyplácanie dôchodkov.

Trívium – spočítavanie eur.

16.7. Kulinoterapia. Smoothie párty.

Beseda na tému zdravie a zdravý životný štýl. Príprava smoothie z ovocia.

17.7. Sociálne vzťahy.

Oslava narodenín PSS – 50.r.

20.7. Riešenie potrieb a požiadaviek PSS.

Nákupy pre PSS.

21.7. Muzikoterapia.

Spievanie obľúbených piesní, počúvanie ľudových piesní.

22.7. Sociálne vzťahy.

Oslava menín PSS - Magdaléna.

24.7. Beseda na tému bylinky a ich priaznivé účinky pre zdravie človeka.

 Spoločné posedenie v záhrade spojené s rozhovorom o zdraví, o bylinkách a s podávaním bylinkového čaju.

26.7. Sociálne vzťahy.

Oslava menín Anna - 2 PSS.

28.7. Biblioterapia.

Čítanie kníh a časopisov.

Spirituálne potreby - spoločné modlitby, individuálne modlitby. Sledovanie TV programov s duchovnou tematikou.

Pohybová terapia – dychové cvičenia, pohybové cvičenia, cvičenia na prekrvenie končatín, kinestetická mobilizácia, cvičenia s overballom a therabandom.

Muzikoterapia – spievanie obľúbených piesní.

Dramatoterapia, biblioterapia

Čítanie obľúbených kníh a časopisov. Čítanie z knihy M. Kuffa: Kazateľnica život, Maturita z lásky.

Mozgový strečing – lúštenie krížoviek, hádanky.

Činnostná terapia, ergoterapia, arteterapia - výroba háčkovaných dečiek, vyšívanie. Jednoduché pomocné práce v záhrade, v areáli zariadenia.

Oslavy menín              Magdaléna 22.07.2020,  Anna 26.07.2020

Oslavy narodenín       Pavol 18.07.2020 – 50 r.

Obslužné činnosti - priebežne počas dňa.

Pobyt vonku -  v závislosti od počasia – priebežne.

Stretnutie výboru PSS – po dohode.

Administratíva – individuálne plány, sociálne poradenstvo  – priebežne podľa potreby.

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)