Pripravujeme

 • Plán aktivít na mesiac jún 2019 v CSS ORAVA:

  05.06.2019 DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (práce v areáli- čistenie tenisového kurtu, úprava kvetinových záhonov, práce v skleníku)

  06.06.2019 KINDERLAND (návšteva zábavného centra)

  06.06.2019 „KURZ HÁČKOVANIA“ (návšteva seniorov z ulice SNP 522/30)

  18.06.2019 SVET BYLINIEK A RASTLÍN (zber byliniek, ich sušenie a spracovanie, aromaterapia, výroba sirupu, varenie čajov a degustácia).                                                                                                                                                          21.06.2019 o 9: 00 DEŇ DETÍ V TVRDOŠÍNE (deň policajného zboru, hasičského a záchranného zboru, Deň osvety, CVČ – Futbalový areál Krásna Hôrka)  

  25.06.2019 „SMOOTHIE DEŇ“ (výroba a ochutnávka nápojov z ovocia a zeleniny)

  VYCHÁDZKA IMOBILNÝCH PSS SO ŠTUDENTMI GYMNÁZIA TVRDOŠÍN (podľa počasia)Začatie realizácie Tesco projektu „Komunitná záhrada v CSS ORAVA“.                                                                                                              


  Ďalšie pripravované aktivity na mesiac jún 2019:

  Začatie realizácie Tesco projektu „Komunitná záhrada v CSS ORAVA“.
  Hipoterapia – Dlhá nad Oravou.
  Športový deň, opekanie/grilovanie špekačiek v altánku  CSS ORAVA.
  „Morský svet“ - výroba 3D akvária a spoznávanie morských živočíchov.
  Jednodňové výlety do okolia (Oravská priehrada, Zuberec, Dolný Kubín, Biofarma Podbieľ...).
  Nordic Walking .
  „Štvrtkové plávanie“ .
  Pobyt von v areáli CSS ORAVA- imobilní a ležiaci PSS.
  Turistická vychádzka na rozhľadňu Borová nad Tvrdošínom .
  „Pizza deň“ – posedenie a spoločná komunikácia.
  Zmrzlinové party /  Vychádzky na zmrzlinu.
  Aktivity v telocvični- turnaje: Boccia, Sjoelen, Stolný tenis...
  Oslava narodenín PSS – 1 x 20 rokov Kristínka N., 1 x 65 rokov Matej S. Gratulujeme!
 • Plánované terapie na mesiac jún 2019:

  Arteterapia :

   - „Maliarka našimi očami“ (vyjadrenie pocitov z návštevy Galérie M. Medveckej).

   - „Slnko“ (kresba kriedami na chodník).

  Biblioterapia:

  - Čítanie ukrajinskej ľudovej rozprávky „Rukavička“ +kreslenie obrázkov.

  - Modlenie sa a čítanie náboženskej literatúry v duchovnej miestnosti.

  Činnostná terapia:

  - Výroba ozdôb a výzdoba spoločných priestorov.

  -Výroba paletového nábytku.

  -Výroba voňavých mydielok.

  -Modelovanie zo slaného cesta.

  Dramatoterapia :

  -Let´s dance – príprava, nácvik tanca, piesní na tanečnú súťaž .
   

  Kulinoterapia :

  „Sladký deň“ (pečenie koláčikov).

  Muzikoterapia :

  -Rozoznávanie hudobných nástrojov podľa zvuku.

  -Štvrtkové diskotéky v spoločenskej miestnosti.

   

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)