Pripravujeme

 • Plán aktivít na mesiac júl 2019 v CSS ORAVA:

  Vzdelávacie prednášky s aktivitami a názornými ukážkami:

  -Pravidlá cestnej premávky

  -Slnečná sústava-  oboznámenie sa s názvami spojené s tvorivou činnosťou PSS

  -Ľudské telo-fungovanie pľúc

  -Letná lúka- zber kvetov + oboznámenie sa s názvami spojené s tvorivou činnosťou PSS

  -Vedomostný duel

  Výlety PSS

  -Kvačianska dolina

  -Oravská priehrada

  -Vychádzky po okolí Tvrdošína

  Športová činnosť:

  - Rozvoj sily vytrvalosti (atletika-beh, skok z miesta, hod kriketovou loptičkou)

  -Letné športové hry, kolektívne športy (rozvoj orientačných schopností a prehlbovanie vzťahov medzi PSS)- využívanie športového areálu v CSS ORAVA

  - Nordic Walking

  -Turistické vychádzky

  Terapia prácou:

  -Realizácia TESCO projektu “Komunitná záhrada”(úprava terénu, výsadba rastlín, záhonov)

  -Zveľaďovanie a revitalizácia vonkajších priestorov zariadenia

  -Práce na políčku v skleníku

  Muzikoterapia:

  -posluch a spev ľudových piesní

  -spoločné diskotéky

  -príprava, nácvik tanca na “Let´s dance”

  Duchovné aktivity v kaplnke bl. Zdenky Shelingovej :

  - Čítanie literatúry s náboženskou tématikou

  - Spoločné modlitby: Korunka k Božiemu milosrdenstvu, Rruženec

  + Pravidelná účasť na sv. Omšiach v Tvrdošíne                           


 •  

  Kulinoterapia:

  -Hot dog party

  -Zelený deň (príprava a konzumácia zeleniny a ovocia)

  -Pizza deň

  -Zmrzlinové potešenie (príprava zmrzlinových pohárov

  Arteterapia:

  -Prstomaľba

  -Kresba na okno

  -Farebný svet (rozlišovanie farieb-dúha)

  -Výroba obrazov z kamienkov

  -Vyjadrenie pocitov a túžob PSS cez kresbu

  Aromaterapia:

  -Levanduľa (zameraná na uvoľnenie nervového napätia, nespavosti, migréne, dezinfekciu priedušiek a pľúc, pomáha pri podráždení, depresii, vyrovnávať duševnú a emocionálnu vypätosť, zamädzuje panike, strachu)

  Dramatoterapia:

  -Čítanie príbehov s použitím priamej reči a gestikulácie

  -Kino-premietanie DVD

  Biblioterapia:

  -Čítania rozprávok v tieni stromov

  -Písanie listov svojim blízkym

  -Poznaj faunu našej prírody , práca s encyklopédiou

  -Spoznávame hrady a zámky na Slovensku

  -Ezopove bájky- počúvanie s porozumením + rozbor príbehu a následná diskusia

  -Návšteva mestskej knižnice

   

   

   

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)