Plán aktivít na mesiac MÁJ 2022

Svetový deň červeného kríža - nácvik prvej pomoci

Deň slnka - prezentácia

Deň matiek - výroba a zaslanie pozdravov mamičkám

Stavanie mája a nacvičovanie programu na majáles

Svetový deň - pohybom k zdraviu - vychádzka do okolitej prírody (krokotúra,nordic walking)

Podpora fyzického zdravia- cvičenia s fyzioterapeutkou, stolný tenis, Boccia, využitie telocvične a športového náradia, športové aktivity v areáli, atletika, futbal, tenis, poukázanie na problém pohodlného sedavého spôsobu života

Jarné práce v areáli CSS - sadenie priesad do skleníka, úprava okolia, výsadba zeleniny na políčko

Medzinárodný deň mlieka - kulinoterapia (príprava a konzumácia mliečnych výrobkov)

Európsky deň národných parkov - prezentácia

Tréning a príprava na turnaj v Bocca

Svetový deň tulipánov - šitie tulipánov z textilu

Deň rodiny - beseda o význame rodiny

Spirituálne potreby PSS - biblioterapia- čítanie zo sv. písma a modlitby

v kaplnke bl. sestry Zdenky, modlitba pri obraze Božského srdca, májové pobožnosti

Oslava menín: 09.05. Roland,26.05. Dušan, 28.05. Viliam,

Oslavy narodenín: Tibor 47r., Alojz 61 r., Martin 52r.,Daniel 48r., Michal 47r., Miroslav 47., Miloš 53r., Peter 57r., Anton 48., Jozef 64., František 62., Jaroslav 61r.,Pavol62r., Kristína 24r.