Oznamy

                                                                →  PRÍRUČKA OPATROVATEĽA PL                                       PLÁN A REŽIM NÁVŠTEV

 

 


Aktuality


Aktivity- december

Aktivity- december

Zobraziť...

Aktivity- november

Aktivity- november

Zobraziť...

Aktivity- október

Aktivity- október

Zobraziť...

Aktivity- september

Aktivity- september

Zobraziť...

Aktivity- august

Aktivity- august

Zobraziť...

Aktivity- júl

Aktivity- júl

Zobraziť...

Aktivity- jún

Aktivity- jún

Zobraziť...

Aktivity- máj

Aktivity- máj

Zobraziť...

Pripravujeme

Plán aktivít na mesiac Január 2022 v CSS ORAVA:

 • Privítanie Nového roka 2022- novoročné priania, posedenie pri čaji a koláčikoch- rozprávanie sa o vianočných a novoročných zvykoch, tradíciách, premietanie DVD rozprávok a filmov podľa výberu PSS so zimnou tematikou, reminiscenčná terapia- spomienky na rok 2021 (spojená s prezentáciou)
 • Muzikoterapia- spievanie novoročných vinšov a kolied, „Hudba ako liek“ pre PSS s vysokou mierou podpory
 • Činnostná terapia- zloženie a uskladnenie vianočnej výzdoby, úprava areálu- odpratávanie snehu, sadenie priesad paprík
 • Pobyt na čerstvom vzduchu- prechádzky zimnou prírodou, prechádzky v areáli, hry na snehu a v snehu
 • Biblioterapia, Dramatoterapia: Trojkráľové pásmo – rozprávanie o troch kráľoch, vžitie sa do rolí troch kráľov
 • Tvorivé dielne- príprava na fašiangy
 • Prezentácia na tému- „Zdravé zuby, krajší úsmev“, „Význam zeleniny a ovocia pre naše zdravie“
 • Sociálna rehabilitácia- podpora samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti- starostlivosť o domácnosť, posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, základných sociálnych činnostiach, precvičovanie jemnej motoriky „Zimná grafomotorika“, pracovné listy zamerané na koncentráciu PSS
 • Podpora fyzického zdravia- športová činnosť (bežky, snežnice), cvičenia v spolupráci s fyzioterapeutom, turnaj v stolnom tenise, Boccia, „Video Dance“- tancujeme a cvičíme podľa videí
 • Spirituálne potreby- čítanie zo sv. písma a modlitby v kaplnke bl. sestry Zdenky, Sviatok sv. František Saleský- premietanie filmu
 • Individuálne plánovanie PSS- ukončenie a vyhodnotenie individuálnych plánov PSS za rok 2021. Stanovenie nových cieľov v spolupráci s PSS na rok 2022
 • Novoročné stretnutie výboru PSS

Oslavy menín: Alexandra 2.1, Rastislav 13.1, Radovan 14.1, Kristína 16.1, Mário 19.1, Miloš 23.1

 Oslavy narodenín: Miloš 50 r., Ján 43 r., Libor 45 r., Roman 46 r., Dušan 58 r., Anton 46 r., František 64 r.

Naše pracoviská

Plán aktivít na mesiac Január 2022

 • Privítanie Nového roka 2022 – posedenie s PSS.
 • Beseda. Ako žiť so zdravotným postihnutím.
 • Muzikoterapia. Počúvanie ľudových piesní.
 • Pracovná terapia. Jednoduché pomocné práce podľa schopností PSS.
 • Sociálne vzťahy v komunite - rozhovory s PSS.
 • Riešenie potrieb a požiadaviek PSS. Nákupy pre PSS.
 • Dôchodky. Trívium. Vyplácanie dôchodkov.
 • Dychové cvičenia, pohybová terapia. Cvičenia na prekrvenie končatín.
 • Reminiscenčná terapia. Pozeranie fotiek a albumov PSS. Spomienky na rodinu.
 • Spirituálne potreby - spoločné modlitby, individuálne modlitby. Sledovanie TV programov s duchovnou tematikou. Čítanie náboženskej literatúry a katolíckych novín.
 • Pohybová terapia – dychové cvičenia, pohybové cvičenia, cvičenia na prekrvenie končatín, kinestetická mobilizácia.
 • Mozgový strečing – lúštenie krížoviek.
 • Činnostná terapia, ergoterapia, arteterapia - výroba háčkovaných dečiek, vyšívanie. Jednoduché pomocné práce v zariadení a areáli zariadenia.
 • Pobyt vonku, vychádzky - v závislosti od aktuálnych Covid opatrení.

Oslavy narodenín: Anna – 88 r. Oslavy menín: Daniela – 3.1.

 

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí. Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charakter :

-finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

-vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

-dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)