Telefónny zoznam CSS ORAVA

email: cssorava@vuczilina.sk

 Recepcia, spojovateľ: 043 5831 811                               Priame spojenie: 043 /5831 8XX (klapka)


Recepcia / Spojovateľ

riaditeľ

mgocala@vuczilina.sk

043/5831 8 11

PhDr. Martin Gočala

riaditeľ

mgocala@vuczilina.sk

043/5831 8 11


SOCIÁLNO ZDRAVOTNÝ ÚSEK

Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD.

vedúca úseku

mspanikova@vuczilina.sk 

043/5831 8 27

Bc. Dana Pavlíková

Hlavná sestra

dpavlikova@vuczilina.sk

043/5831 8 35

Bc. Mária Lajčinová

referent pre zmluvy a agendu PSS

mlajcinova@vuczilina.sk

043/5831 8 26

Ambulantná sociálna služba

Domov sociálnych služieb

cssorava.ambulant@vuczilina.sk

043/5831 8 40


ÚSEK EKONOMIKY A PREVÁDZKY

Ing. Michal Vróbeľ

vedúci úseku

mvrobel@vuczilina.sk 

043/5831 8 39

Bc. Mária Litváková

odborný referent - personálna agenda

mlitvakova@vuczilina.sk

043/5831 8 39

Ing. Bibiána Trnková

odborný referent - verejné obstarávanie, správa majetku

btrnkova@vuczilina.sk 

043/5831 8 38

Žaneta Lyšová

odborný referent - skladové hospodárstvo, podateľňa

zlysova@vuczilina.sk 

043/5831 8 17

Údržba

x

043/5831 8 16


ÚSEK STRAVOVANIA

Marián Juriňák

vedúci úseku

mjurinak@vuczilina.sk 

043/5831 8 15

Terézia Lofajová

skladníčka potravín

tlofajova@vuczilina.sk 

043/5831 8 15


PRACOVISKO ul. SNP

Mgr. Tatiana Jelenčíková

vedúca pracoviska

tjelencikova@vuczilina.sk 

043/5322 390

Zuzana Barutová

zdravotnícky personál

zbarutova@vuczilina.sk  

043/5322 088

Prvá služba

Dolores eos qui ratione


PhDr. Zuzana Jurisová

manažér kvality

zjurisova@vuczilina.sk

043/5831 8 27


x

XX

xx

xx


koordinátor sociálnej práce

cssorava@vuczilina.sk

043/5831 8 35

Jana Čuchorová

referent pre zmluvy a agendu PSS

jcuchorova@vuczilina.sk 

043/5831 8 26

Mgr. Diana Slovíková

rehabilitačný pracovník

cssorava.rehab@vuczilina.sk

043/5831 8 25

x


XX

xx

xx

Erika Mudrončíková

odborný referent - mzdová agenda

emudroncikova@vuczilina.sk 

043/5831 8 17

Marta Jurčová

ekonóm - účtovník

mjurcova@vuczilina.sk 

043/5831 8 36

XX

xx

xx

Práčovňa

x

043/5831 8 18


x

XX

xx

xx

Kuchyňa043/5831 8 15

N

D