Centrum sociálnych služieb   Orava Tvrdošín
01.02.2024
Recepcia, spojovateľ: 043 5831 811 Priame spojenie: 043 /5831 8 XX (klapka)
TELEFÓNNY ZOZNAM
Priezvisko, meno, titul: Telefón klapka Priezvisko, meno, titul: Telefón klapka

RECEPCIA
043/5831 811 11

0917 916 644*
RIADITEĽSKÝ ÚSEK
Gočala Martin, PhDr. 043/5831 822 22
riaditeľ CSS Orava mgocala@vuczilina.sk
Tmáková Milada, Ing. 043/5831 835 35
manažér kvality mtmakova@vuczilina.sk
ÚSEK EKONOMIKY A PREVÁDZKY
LITVÁKOVÁ Mária Bc. 043/5831 839 39
Vedúca úseku mlitvakova@vuczilina.sk
Štrbková Kršková Mária 043/5831 834 34 Lyšová Žaneta 043/5831 837 37
personalistika, Fingera, BOZP, PO mkrskova@vuczilina.sk skladové hospodárstvo, podatelňa zlysova@vuczilina.sk
Trnková Bibiána, Ing. 043/5831 838 38 Mudrončíková Erika 043/5831 833 33
správa majetku, verejné obstar. btrnkova@vuczilina.sk mzdy, správa registratúry emudroncikova@vuczilina.sk
Jurčová Marta 043/5831 836 36
ekonóm - účtovník, pokladňa mjurcova@vuczilina.sk
ÚDRŽBA 043/5831 816 16 PRÁČOVŇA 043/5831 818 18
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÝ ÚSEK
PhDr. JURISOVÁ Zuzana 043/5831 827 27
Vedúca úseku zjurisova@vuczilina.sk
Lajčinová Mária, Bc. 043/5831 826 26 Čuchorová Jana 043/5831 826 26
zmluvy a agenda PSS mlajcinova@vuczilina.sk zmluvy a agenda PSS jcuchorova@vuczilina.sk
AMBULANT 043/5831 840 40
Ambulantná sociálna služba cssorava.ambulant@vuczilina.sk
Pavlíková Dana, Bc. 043/5831 819 19 Nákačka Matúš 043/5831 825 25
hlavná sestra dpavlikova@vuczilina.sk rehabilitácia cssorava.rehab@vuczilina.sk
Oddelenie Ošetrovňa Oddelenie Prenosný telefón - KLIENTI
"A" PRÍZEMIE 043/5831 831 31 "A" PRÍZEMIE 043/5831 841 41
cssorava.sestraa@vuczilina.sk
"A" POSCHODIE 043/5831 828 28 "A" POSCHODIE 043/5831 842 42
"B" PRÍZEMIE 043/5831 829 29 "B" PRÍZEMIE 043/5831 843 43
cssorava.sestrab@vuczilina.sk
"B" POSCHODIE 043/5831 830 30 "B" POSCHODIE 043/5831 844 44
"C" PRÍZEMIE 043/5831 831 20 "C" PRÍZEMIE 043/5831 845 45
cssorava.sestrac@vuczilina.sk
"C" POSCHODIE 043/5831 821 21 "C" POSCHODIE 043/5831 846 46
ÚSEK STRAVOVANIA
JURIŇÁK Marián 043/5831 815 15
vedúci úseku mjurinak@vuczilina.sk
Lofajová Terézia 043/5831 815 15 Kuchyňa 043/5831 814 14
Skladníčka potravín tlofajova@vuczilina.sk
PRACOVISKO: ul. SNP 522/30, Tvrdošín
OBTULOVIČOVÁ Janka, Mgr. 043/5322 390 90
Poverená vedením pracoviska jobtulovicova@vuczilina.sk
dom MUŽI 043/5322 070 70 dom ŽENY 043/5324 088 88
0918 315 213* 0918 315 213*
* v prípade výpadku ústredne (elektrina, internetové   spojenie)