"Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v rámci Priamej podpory 2023".

Debarierizácia pri poskytovaní sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb ORAVA "Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky" 

Žilinský samosprávny kraj získal v roku 2023 dotáciu z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2023 pre oblasť "Oprava, rekonštrukcia a modernizácia budov a infraštruktúry obce a mesta" vo výške 30 000 Eur

Cieľom projektu bola modernizácia budovy Centra sociálnych služieb ORAVA v Tvrdošíne prostredníctvom vybudovania zdvíhacieho zariadenia - nového výťahu z 1.poschodia do suterénu.
Poskytnutou dotáciou sa zlepšila kvalita poskytovanej sociálnej služby zabezpečením prístupu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu do suterénu zariadenia sociálnych služieb, kde sa nachádzajú miestnosti oddychovej, záujmovej a terapeutickej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby.
Celková preinvestovaná suma bola vo výške 35 188,80 Eur, z toho 30 000 Eur bola poskytnutá dotácia a zostatok bol spolufinancovaný z vlastných finančných prostriedkov Centra sociálnych služieb ORAVA.

Radi by sme vyjadrili svoju vďačnosť za finančnú podporu z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, realizátorom stavby, ako aj všetkým čo sa úspešnému procesu realizácie projektu akokoľvek venovali.

"Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky"