Orgány OZ


Predseda: Bc. Dana Pavlíková, tel. kontakt: 0903 465 506

Podpredseda: Mgr. Jana Nákačková

Čenovia: PhDr. Katarína Baníková, Mgr. Anna Pakosová, Barbora Brnušáková