Sponzori

Sponzori

Filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie aj v dnešnej dobe, ktorá by sa nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých ľudí.

Podpora slabších môže byť jedným z krokov ako robiť svet lepším. Jedným zo zdrojov financovania DSS a ZPS Tvrdošín sú SPONZORSKÉ DARY, ktoré majú charkater :

- finančného daru: poskytnuté darcom v neobmedzenej výške

- vecného daru: slúžia na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby v prospech prijímateľov sociálne služby

- dary poskytnuté formou služby: úhrada ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb pri rôznych pobytových akciách prijímateľov sociálnej služby, hospodárske činnosti (napr. maliarske, natieračské a stavebné práce)

 

Zoznam sponzorov:

Rok 2018

23.01.2019 Sponzori CSS ORAVA
25.01.2019 Sponzori pre OZ pri CSS ORAVA

 

Rok 2017

24.11.2017 Sponzori 2017
07.12.2017 Sponzori pre OZ pri CSS ORAVA

Darovacie zmluvy:

07.12.2017 zmluva MSM Slovakia s.r.o. - 2
07.12.2017 zmluva MSM Slovakia s.r.o. - 1
07.12.2017 zmluva BM Work Agency s.r.o.
27.10.2017 zmluva Komterm a.s.
08.06.2017 zmluva OZ TOLAMIR
24.05.2017 zmluva VÚC- 566-obcianske-zdruzenie-pri-css-orava-2-19
12.04.2017 V3/2017

 

Rok 2016

07.11.2016 Sponzori CSS ORAVA
30.12.2016 Sponzori pre OZ pri DSS a ZpS Tvrdošín

Darovacie zmluvy:

20.12.2016 P31/2016
07.11.2016 P25/2016
15.06.2016 P18/2016
07.03.2016 P3/2016

 

Rok 2015

14.01.2016 Sponzori CSS ORAVA
03.11.2015 Sponzori pre OZ pri DSS a ZpS Tvrdošín

Darovacie zmluvy:

07.05.2015 P10/2015
27.02.2015 P3/2015

 

Rok 2014

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli nášmu zariadeniu vecným alebo finančným darom. Všetky Vaše dary budú použité pre skvalitnenie a spríjemnenie bývania a života našich klientov.

 

02.06.2014 Sponzori CSS ORAVA 1. časť
20.01.2015 Sponzori CSS ORAVA 2. časť
20.01.2015 Sponzori pre OZ pri DSS a ZpS Tvrdošín

Darovacie zmluvy:

16.12.2014 P7/2014
19.12.2014 P6/2014

 

Rok 2013

DSS a ZPS Tvrdošín je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Sme povinní hospodáriť v zmysle danného rozpočtu, ktorý je veľmi napätý. Akákoľvek pomoc je preto z Vašej strany veľkou pomocou pre našich klientov.

Ďakujeme všetkým SPONZOROM, ktorí prispeli nášmu zariadeniu vecným alebo finančným darom. Všetky Vaše dary budú použité pre skvalitnenie a spríjemnenie bývania a života našich klientov.

13.05.2013 Sponzori január - máj 2013
20.09.2013 Sponzori jún - december 2013

 

Rok 2012

12.11.2012 Sponzori 2012                                      Ďakujeme všetkým SPONZOROM, ktorí prispeli nášmu zariadeniu vecným alebo finančným darom. Všetky Vaše dary budú použité pre skvalitnenie a spríjemnenie bývania a života našich klientov.

 

Rok 2011

V roku 2011 prispeli sponzorskými darmi nasledovné fyzické osoby a spoločnosti:

Vecné dary:

 • Nealko Oravan Podbiel
 • INSPE, s. r. o. Tvrdošín
 • CBA VEREX Tvrdošín
 • Kornhauserová Monika, Trstená
 • Agrospol Svrčinovec
 • BORA, s. r. o. Bobrov
 • Pekáreň Švarc a spol. Tvdošín
 • Píla Tvrdošín
 • Peter Jendrášek Oravská Polhora
 • Pavol Kacko Tvrdošín
 • Marián Šrobá Zuberc
 • VEPY, s. r. o. Trstená
 • Technické služby Tvrdošín

Finančné dary:

 • KIMBERLY CLARK Bratislava
 • INSPE, s. r. o. Tvrdošín
 • Bella SK, s. r. o. Bratislava

Ďakujeme

 

Rok 2010

V roku 2010 prispeli sponzorskými darmi nasledovné fyzické osoby a spoločnosti:

Vecné dary:

 • Nealko Oravan Podbiel
 • INSPE, s. r. o. Tvrdošín
 • CBA VEREX Tvrdošín
 • Agrospol Svrčinovec
 • BORA, s. r. o. Bobrov
 • PRIMALEX Dolný Kubín
 • Pekáreň Švarc a spol. Tvdošín
 • Píla Tvrdošín
 • Peter Jendrášek Oravská Polhora
 • Ján Plevjak, Oravská Polhora
 • Pavol Kacko Tvrdošín
 • Marián Šrobá Zuberec
 • VEPY, s. r. o. Trstená
 • ŠKOLTOUR Levice
 • RS Oravská horáreň Hruštín
 • Technické služby Tvrdošín

Finančné dary:

 • Jozef Juriňák Zuberec
 • KIMBERLY CLARK Bratislava
 • INSPE, s. r. o. Tvrdošín
 • Akadémia vzdelávania Dolný Kubín
 • Katolícka a evanjelická farnosť Veličná
 • Bella SK, s. r. o. Bratislava
 • UKO Koleštíková Tvrdošín

Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na zakúpenie vírivého kúpeľa na dolné končatiny pre PSS, na dofinancovanie projektov, účasť PSS na hudobnom vystúpení.