Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 ARCHÍV
identifikátor popis dokumentu platnosť dátum zverejnenia
Nadácia Tatra banky Zmluva č. 2020cov066 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu 15.04.2020 15:39:05
RD 002 2020 Pekarensky tovar 12 mesiacov 28.02.2020 11:54:12
RD 001 2020 Cerstve maso 12 mesiacov 31.01.2020 11:54:08
Zmluva o dielo Servis vytahov Priloha 2 doba neurcita 20.01.2020 11:53:58
Zmluva o dielo Servis výťahov doba neurcita 20.01.2020 11:53:44
Pre prístup ku faktúram a objednávkam po 1.6.2018 navštívte web asseccosolutions.