Kontakt

Pracovisko Medvedzie

  Funkcia    Meno    Telefón Email
Spojovateľ-vrátnica   043/5831 811  
Riaditeľ CSS ORAVA PhDr. Martin Gočala 043/5831 811 cssorava@vuczilina.sk
Vedúca ekonomiky a stravovania Ing. Bibiana Trnková 043/5831 839 btrnkova@vuczilina.sk

Vedúca sociálno - terapeutického úseku

Mgr. Renáta Kufová 043/5831 835 rkufova@vuczilina.sk

Vedúca ošetrovateľského úseku

Bc. Dana Pavlíková 043/5831 819  dpavlikova@vuczilina.sk
Vedúci hospodárskeho úseku Štefan Juris 043/5831 819 sjuris@vuczilina.sk
 

 

   
 Ambulantná sociálna služba    043/5831 840 cssorava.ambulant@vuczilina.sk  

 

 

 

Pracovisko Tvrdošín

ul.  SNP 522/30

     
Vedúca pracoviska Mgr. Iveta Erhardtová  043/5322 390   erhardtova@vuczilina.sk